Edukacja ekologiczna - Grupa Perpetum Energia
467
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-467,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Edukacja ekologiczna

Podstawą długoterminowego sukcesu w zakresie ograniczania zapotrzebowania na energię oraz maksymalizacji uzysku energii pochodzącej z ekologicznych źródeł jest poprawa stanu świadomości społeczeństwa w zakresie:

racjonalnego gospodarowania energią – nawyków i przyzwyczajeń

rozproszonego (indywidualnego) wytwarzania energii

planowania i realizacji inwestycji pod kątem ograniczania zapotrzebowania na energię

możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię w istniejących obiektach

Grupa Perpetum Energia jako podstawowe narzędzia w zakresie rozwoju świadomości ekologicznej i energetycznej wykorzystuje: możliwości szerokiej prezentacji dobrych praktyk oraz działania realizowane w oparciu o obiekty demonstracyjne:

 • Z punktu widzenia skuteczności podnoszenia stanu społecznej świadomości, w obszarze energetyczno-środowiskowym, najskuteczniejszym narzędziem jest głęboka termomodernizacja (GT) budynków oświatowych. Mają one największą skalę oddziaływania przykładu dzięki temu, że obejmuje on swoim oddziaływaniem urzędników JST, nauczycieli, uczniów, rodziców ich rodziny oraz znajomych.
 • GT budynków szkolnych pozwala na osiągniecie wielu korzyści w jednym działaniu, ponieważ:
  • podnosi radykalnie jakość procesu dydaktycznego poprzez zastosowania wentylacji nawiewno wywiewnej sal dydaktycznych i tym samym obniżenie w nich stężenia CO2. Ma to ma istotny wpływ na wydolność intelektualna uczniów i nauczycieli;
  • pozwala zredukować oddziaływanie smogu na uczniów w czasie pobytu w szkole dzięki filtracji powietrza wentylacyjnego;
  • obniża koszty utrzymania placówek oświatowych;
  • obniża emisje CO2.
 • Powierzchnia szkół w Polsce to około 32 mln m2, z czego co najmniej 10 mln m2 to szkoły o wskaźniku zapotrzebowania na energię końcową EK > 250 kWh/m2/rok. Koszt głębokiej termomodernizacji najbardziej energochłonnych szkół wyniesie około 9 mld zł. Inwestycje te wygenerują oszczędności na kosztach ogrzewania szkół około 600 mln zł/rok.
 • Inwestycje termomodernizacyjne w szkołach o najniższym standardzie energetycznym pozwoliłyby na redukcję zapotrzebowania na energię w wysokości ponad 2 TWh/rok i ograniczenie emisji CO2 o około 1mln ton/rok.
 • Modernizacja systemów wentylacyjnych, grzewczych, oświetlenia, OZE i uszczelnienie lub wymiana okien w placówkach oświatowych o wskaźniku zapotrzebowania na energię końcową EK <250 kWh/m2/rok. Koszt głębokiej termomodernizacji najbardziej energochłonnych szkół wyniesie około 9 mld zł nakładów inwestycyjnych i co najmniej podwojenie efektów modernizacji najbardziej energochłonnych placówek oświaty.