Prowadzenie projektów innowacyjnych oraz naukowo-badawczych - Grupa Perpetum Energia
465
page-template-default,page,page-id-465,page-child,parent-pageid-405,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Prowadzenie projektów innowacyjnych oraz naukowo-badawczych

Budowa i rozwój lokalnych rynków energii oraz nowoczesnego rynku energetycznego wymaga opracowania i wdrożenia wielu innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin. W zasobach Grupy Perpetum Energia znajdują się przedsiębiorstwa:

  • samodzielnie realizujące przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w oparciu o własne know-how oraz prawa własności przemysłowej,
  • przedstawiciele sektora nauki opracowujący różnorodne rozwiązania potencjale wdrożeniowym,
  • podmioty zajmujące się przygotowaniem oraz zarządzaniem realizacją projektów badawczo-rozwojowych,
  • podmioty specjalizujące się w pozyskiwaniu środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektów naukowo-badawczych,
  • podmioty kapitałowe realizujące inwestycje wysokiego ryzyka związane z opracowaniem i wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług.

Członkowie Grupy PE realizują przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe na podstawie samodzielnie opracowanych rozwiązań technologicznych oraz w kooperacji z innymi uczestnikami rynku nowoczesnych technologii, rozwijając i wdrażając zainicjowane przez nich rozwiązania.

Grupa dysponuje również własnym funduszem wysokiego ryzyka, w ramach którego finansujemy prace związane z realizacją prac do etapu proof of concept – funkcjonalnego prototypu, będącego potwierdzeniem funkcjonowania określonego rozwiązania technologicznego.

Do grupy szczególnego zainteresowania Grupy PE należą technologie z grup:

Inteligentnego wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii (ze szczególnym naciskiem na sektor Odnawialnych Źródeł Energii)
Inteligentnych sieci – smart grid
Inteligentnych systemów zarządzania zasobami budynków niskoenergetycznych
Pomiaru jakości powietrza oraz systemów sterowania jakością powietrza w budynkach
Elektromobilności
Magazynowania energii elektrycznej

Jeżeli jesteś właścicielem innowacyjnego rozwiązania, natomiast brakuje Ci kompetencji i/lub  zasobów do skutecznej weryfikacji jego właściwości, a następnie wdrożenia na rynku, Grupa jest naturalnym środowiskiem do realizacji tego przedsięwzięcia.