Tworzenie i rozwój Klastrów Energii - Grupa Perpetum Energia
455
page-template-default,page,page-id-455,page-child,parent-pageid-405,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Tworzenie i rozwój Klastrów Energii

Działalność Klastra Energii ma na celu zabezpieczenie potrzeb energetycznych regionu:

  • gminy,
  • grupy gmin,
  • powiatu,

wspieranie społeczności lokalnej, samorządu oraz przedsiębiorców w dążeniach do rozwoju lokalnych zasobów ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej.

Klaster Energii – ujęcie praktyczne

Klaster Energii – ujęcie praktyczne

Otwórz prezentację

Definicja Klastra Energii została określona w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Działalność Klastra polega na stworzeniu platformy organizacyjnej i technicznej wspomagającej inicjowanie, wspólne realizowanie zadań i projektów oraz rozwijanie nowych produktów i usług, jako działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz tworzenia konkurencyjnego rynku energii i paliw.

Wspólnym działaniom umożliwiają radykalną poprawę stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji, zrównoważenia zapotrzebowania na energię, wykorzystania potencjału lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności i edukacji eko-energetycznej.

Inicjatywa pozwala decydować o kierunkach rozwoju lokalnej energetyki, inwestycjach oraz kosztach energii na obszarze funkcjonowania Klastra.

 

Grupa PE zapewnia sprawną i skuteczną realizację kompleksowych działań związanych z utworzeniem i rozwojem Klastra Energii na zdefiniowanym obszarze, zgodnie z definicją zawartą w znowelizowanej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznymi Ministerstwa Energii. Oferta obejmuje:

Wdrożenie, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, sprawdzonego i zaakceptowanego przez Ministerstwo Energii, autorskiego modelu organizacji.

Przeprowadzenie całego procesu formalno-organizacyjnego budowy Klastra Energii, zgodnie z dostosowanym do lokalnych uwarunkowań modelem.

Wytypowanie podmiotów stanowiących potencjalnie kluczowych partnerów do budowy Klastra Energii.

Zdefiniowanie Koordynatora Klastra Energii zgodnie z art. 2 ust. 15 a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przeprowadzenie analizy uwarunkowań lokalnych i regionalnych w kontekście budowy lokalnego rynku energii.

Identyfikację potrzeb energetycznych na obszarze funkcjonowania Klastra Energii.

Identyfikację potencjału źródeł energii odnawialnej możliwych do implementacji w ramach Klastra Energii.

Zdefiniowanie kluczowych projektów do realizacji w ramach funkcjonowania Klastra Energii.

Wytypowanie i rekomendację w zakresie kluczowych technologii umożliwiających budowę lokalnego rynku energii.

Opracowanie kierunków działań dążących do lokalnego zbilansowania popytu i podaży na energię.

Opracowania planu komunikacji medialnej i społecznej dążącej do wzrostu świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców gminy.

Opracowanie Strategii rozwoju Klastra Energii zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii umożliwiającej przeprowadzenie procesu certyfikacji Klastra Energii zgodnie z wytycznymi i terminami określonymi przez Ministerstwo Energii.