Home - Grupa Perpetum Energia
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
a

O Grupie PE

Grupa powstała w celu podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez promocję i wdrażanie rozwiązań z sektora odnawialnych źródeł energii.

Tworząc zespoły interdyscyplinarne mamy możliwość konstruowania i projektowania wielowymiarowych rozwiązań na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę wdrożeń i inwestycji.

Więcej

Skontaktuj się z nami

75 765 97 74

Adresaci klastrów
Klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek Klastra Energii.

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Więcej

Skontaktuj się z nami

75 765 97 74

Cel klastrów
Celem stawianym przez Ministerstwo Energii przed uczestnikami rynku klastrów jest zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.

Rozwój klastrów energii wymusza więc wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną rolę odgrywa w tym wypadku także współpraca wytwórców energii z operatorami sieci.

Więcej

Skontaktuj się z nami

75 765 97 74

Korzyści uczestników Klastra:

  • zyskanie finalnie niższego kosztu energii
  • Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji
  • Udział w aukcjach energii dedykowanych dla klastrów

Rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z:

  • niską emisją,
  • rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),
  • wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych,

Więcej

Skontaktuj się z nami

75 765 97 74

Nasze doświadczenie = Twój sukces

Nasze doświadczenie Twój sukces
qode-np-item
1
Analiza
qode-np-item
2
Wnioski
qode-np-item
3
Plan działania
qode-np-item
4
Sukces
qode-eliptic-slider

Kompleksowe rozwiązania

Tworząc zespoły interdyscyplinarne mamy możliwość konstruowania i projektowania wielowymiarowych rozwiązań na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie kompleksową obsługę wdrożeń i inwestycji.

qode-eliptic-slider

Nasze wsparcie

Członkowie Grupy PE są ekspertami w swoich dziedzinach i posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z sektorem odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach Grupy, współpracują przy realizacji projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych wykorzystując synergię posiadanych zasobów oraz dzielą się wiedzą ekspercką z innymi firmami członkowskimi.

Elektromobilność

Głównym celem naszej działalności jest zwiększenie mobilności elektrycznej, co niesie za sobą cel poboczny, jakim jest pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego. Warto wiedzieć, że rozwiązania transportowe przyjazne środowisku znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Smart City

W polskich miastach istnieje zdefiniowana potrzeba wdrożenia rozwiązań Smart City stosowanych w nowoczesnych miastach na całym świecie. Smart City w istniejących definicjach złożone jest z wielu różnych czynników: fizycznych, widocznych w zabudowie miast, ale są to też efektywnie działające instytucje i procedury, powiązania funkcjonalne, podziemne sieci infrastruktury, technologie informatyczne (ICT) i systemy łączności.

Magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii elektrycznej jest jednym z podstawowych wyzwań technologicznych niezbędnych do rozwiązania w celu skutecznego bilansowania popytu i podaży na energię  na poziomie rynku lokalnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku maksymalizacji wykorzystania w bilansie energetycznym Odnawialnych Źródeł Energii, które z założenia charakteryzują się brakiem stabilności – ilość i parametry wytwarzanej energii podlegają częstym i szybkim zmianom.