Caddy Energy - Grupa Perpetum Energia
1006
page-template-default,page,page-id-1006,page-child,parent-pageid-445,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-13.2.1516881079,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Caddy Energy

Oferta Caddy Energy

Optymalizacji energetyczna budynków, doradztwo i consulting   

 1. ANALIZA – AUDYT ENERGETYCZNY

Program Optymalizacji Energetycznej to szereg działań mających na celu poprawę efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania energii cieplnej i elektryczne. To rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści wynikających z planowanych prac modernizacyjnych, których realizacja poparta jest szeregiem dogłębnych analiz, określających zakres modernizacji oraz parametry techniczne i ekonomiczne. Analizom poddawany jest również sposób wytwarzania, przesyłania i przekazywania energii cieplnej do wewnętrznych instalacji c.o. i cwu, także racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i jej produkcja na potrzeby własne.  Wyniki analiz prezentowane są właścicielom, a montaż finansowy programu przygotowywany jest ze szczególnym uwzględnieniem możliwości spłaty z uzyskanych oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Na pierwszym etapie prac analizujemy:

 • stan techniczny budynków,    stan sieci ciepłowniczych i elektro – energetycznych,
 • źródła zasilania wraz z kontrolą parametrów dostawy energii do budynków,
 • umowy z dostawcami, taryfy oraz wielkości mocy zamówionej,
 • efektywność wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach.

 

 1. KONCEPCJA

Opracowanie koncepcji określającej zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji, określających zakres modernizacji oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

Koncepcja działania uzależniona jest od wyników PRZEPROWADZONEJ  ANALIZY – AUDYTU ENERGETYCZNEGO I EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termo modernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

 

 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Ważnym etapem programu jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej pełny zakres planowanych prac modernizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji technicznej planowanych modernizacji na podstawie audytów energetycznych efektywności energetycznej.

Doradztwo organizacyjne i prawne w zakresie opracowania dokumentów przygotowawczych dla programu, opracowanie audytów i remontowych, opracowanie branżowych projektów technicznych w zależności od zakresu planowanych prac modernizacyjnych:

 1. karta informacyjna przedsięwzięcia,
 2. aktualna mapa do celów projektowych,
 3. ekspertyza stanu technicznego budynków i konstrukcji,
 4. pomiary budynków+ inwentaryzacja techniczna i energetyczna,
 5. procedury przyłączeniowe do sieci OSD odnawialnych źródeł energii , ich przyłączenia i odbiory
 6. projekt budowlany + uzyskanie pozwolenia w zakresie:
 • docieplenie ścian i dachów,
 • wymiana stolarki budowlanej,
 • projekt instalacji dla odnawialnych źródeł energii,
 1. kosztorysy inwestorski i budowlany

 

 1. REALIZACJA PRAC MODERNIZACYJNYCH

Następnym  etapem programu jest wykonanie zaplanowanych prac modernizacyjnych, remontowo-budowlanych. Realizacja prac modernizacyjnych.

Doradztwo organizacyjne w toku prac budowlanych – funkcji inwestora zastępczego, doradztwo przy wyborze odpowiednich wykonawców prac i dostawców materiałów o stosownym standardzie.

Świadczenie usług nadzoru budowlanego.

 

 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Racjonalizacja zużycia energii jest nowym spojrzeniem na tematykę optymalizacji energetycznej budynków. Obok termomodernizacji daje ogromne możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewania i podgrzania cwu. Zapewniając jednocześnie dostawę ciepła w określonym czasie, o takich parametrach i w takiej ilości, aby spełnione zostały wymagania użytkownika, oraz aby proces dostawy energii był prowadzony optymalnie z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki ciepłem.

 • System Sterowania i Nadzoru nad pracą źródeł i odbiorów energii
 • Efekt ekologiczny zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
 • Efekt energetyczny

– poprawa efektywności działania pełna kontrola nad pracą źródeł energii, wraz z kontrolą parametrów dostawy energii przez dostawców zewnętrznych bieżąca kontrola parametrów pracy źródeł i odbiorów z automatycznym powiadamianiem serwisu (obsługi) o zakłóceniach w pracy lub stanach awaryjnych bieżąca kontrola wielkości mocy zamówionej w stosunku do aktualnie wykorzystywanej mocy dla ciepła, gazu lub energii elektrycznej, z możliwością jej czasowego obniżania (strażnik mocy) możliwość ustalania optymalnych algorytmów pracy źródeł i odbiorów pod kątem zapewnienia odpowiednich parametrów dostawy energii, jej rozdziału i lokalnych parametrów jej wykorzystania (odbioru)

 

 1. EFEKT EKONOMICZNY

Na efekt ekonomiczny składa się zmniejszenie ilości zużywanej energii obniżenie kosztów inwestycji/modernizacji w stosunku do typowych układów, obniżenie ilości zużywanej energii przez obiekty i kosztów jej dostawy poprzez optymalizację współpracy źródeł energii z odbiorami, archiwizacja i prezentacja danych wskazanym osobom w trybie ciągłym („on-line”).    Prowadzenie usługi operatora zarządzania energią

 

 1. MONTAŻ FINANSOWY

Caddy Energy dla swych klientów posiada szeroka gamę możliwości finansowania inwestycji:

 • pozyskanie dotacji z funduszy dostępnych na rynku polskim i europejskim,
 • pozyskanie kredyt  pomostowy do czasu uzyskania dotacji – zabezpieczenie finansowania inwestycji ekologicznej,
 • pozyskanie nisko oprocentowanego kredytowania  pozostałej części finansowej inwestycji.

Kontakt:

„Caddy Energy” Sp. z o.o.

Ul Piastowska 4

59-241 Legnickie Pole

Tel 533 30 42 00

Email: biuro@caddyenergy.com.pl

www.caddyenergy.com.pl